Kovoje su aplinkos tarša: Europa įdarbino energiją iš grūdų

Infografikas apie Biodegalus Lietuvoje
September 15, 2019
Palmių aliejus maišomas į degalus: šį faktą žino tik kas dešimtas lietuvis
September 17, 2019

Kovoje su aplinkos tarša: Europa įdarbino energiją iš grūdų

Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių direktyvoje nurodyta, kad iki 2020 metų ES šalyse narėse atsinaujinantys ištekliai transporto sektoriuje turėtų pasiekti mažiausiai 10 proc., o iki 2030 metų mažiausiai 14 proc. energijos išteklių dalies.

Elektromobilių Europos keliuose dar taip sparčiai negausėja, tad vairuotojai prie rodiklių gerinimo prisideda vartodami ekologiškesnius degalus. Naujausia studija skelbia, kad ES šalyse pastaraisiais metais sparčiai auga iš javų gaminamo etanolio, kuris yra įmaišomas į benziną, vartojimas. 2017 m. etanolio suvartojimas siekė 6,9 mlrd. litrų, pernai išaugo iki 7,08 mlrd. litrų, šiemet turėtų pasiekti 7,22 mlrd. litrų.

Švarus ir efektyvus kuras

Pasak Biodegalų asociacijos prezidento Mindaugo Palijansko, praėjusiais metais Lietuvos degalinėse keitėsi kuro rūšių žymėjimas: benzinas pradėtas žymėti su apskritime esančia raide E, kartu su skaičiais 5 ar 10, nurodančiais maksimalų biodegalų (etanolio) kiekį procentais esantį benzino ir etanolio mišinyje. Etanolis yra švarus ir labai efektyvus, iš grūdų išgaunamas atsinaujinantis kuras, kuris tinkamas naudoti šiuolaikiniuose automobiliuose ir sunkvežimiuose. Etanolio naudojimas padidina variklio efektyvumą, mažina oro taršą ir padeda kovoti su klimato kaita.

Europos etanolio asociacijos „ePURE“ prognozėmis, automobiliai su vidaus degimo varikliais išliks populiarūs ES valstybėse bent kelis dešimtmečius, tad  benzino ir etanolio mišinys E10 yra efektyvus būdas sumažinti tokių automobilių išmetamų šiltnamio efektą ir sveikatos problemas sukeliančių dujų kiekį.

Etanolio efektyvumas susijęs su jo fizinėmis savybėmis. Jis aušina automobilių variklius dvigubai efektyviau nei benzinas ir padaro variklių darbą našesniu. Šis pokytis padeda sumažinti kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį, tad kuo daugiau etanolio sumaišoma su benzinu, tuo didesnė nauda aplinkai ir žmonėms.

Remiantis „ePURE“ duomenimis, etanolio naudojimas kure sumažina bendrą Europos transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 6 mln. tonų per metus, o tai prilygsta 4 mln. automobilių pašalinimui nuo Europos kelių.

 

Etanolio nauda aplinkai ir sveikatai

Anglies monoksidas (CO) ir anglies dioksidas (CO2) išmetamas dėl nepilno degimo. Naudojant benzino ir etanolio mišinį E10, kuriame yra didelis deguonies kiekis, šis kenksmingas CO ir CO2 išmetimas į aplinką gali būti sumažintas daugiau kaip 70 proc.

Be to, nepilnas variklio degimas taip pat išskiria nesudegusius angliavandenilius (HC). Tačiau naudojant kuro mišinius, kuriuose yra daugiau etanolio, galima sumažinti išmetamą HC kiekį.

Azoto oksidai (NOx) daro didelę įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai. NOx išsiskiria deginant degalus aukštoje temperatūroje. Etanolio ir benzino mišinys E10 gali sumažinti NOx išmetimą, nes garuodamas etanolis padeda sumažinti variklio temperatūrą.

Kuo daugiau mišinyje etanolio, tuo labiau mažėja išmetamų kenksmingų medžiagų kiekis sukeliantis uždegimus ir oksidacinį stresą – vienus pagrindinių veiksnių sukeliančias astmą ar širdies ligas.

Pasaulyje dėl smulkių kietųjų dalelių poveikio (KD2,5) kasmet  200 tūkst. žmonių. Transporto priemonės išmeta daugiau kaip 15% visų kietųjų dalelių (KD) Europoje. Naudojant benzino ir etanolio mišinį E10, kietųjų dalelių išmetimas sumažinamas maždaug 80 proc.

 

Lietuviškas bioetanolis – iš vietinės žaliavos

Pasvalyje bioetanolį gaminančios bendrovės „Kurana“ generalinis direktorius Jurgis Polujanskas teigia, kad Lietuvoje pagamintas bioetanolis, palyginus su mineraliniais degalais, išskiria nuo 50 proc. iki 72 proc. mažiau anglies dvideginio. Lietuvoje pagamintas bioetanolis išsiskiria aukštais kokybiniais parametrais, jis – eksportuojamas į Skandinavijos ir Vakarų Europos valstybes.

„Pildamiesi degalus, kurių sudėtyje yra Lietuvoje pagaminto bioetanolio, vairuotojai ne tik veiksmingai prisideda prie oro taršos mažinimo, bet ir kuria pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai – grūdai etanoliui gaminti superkami iš vietinių ūkininkų, gamyba vyksta Lietuvoje, o tai reiškia naujų darbo vietų kūrimą, sumokamus mokesčius valstybei, užsakymus kitų ūkio sektorių bendrovėms, mokslo insitucijoms ir tyrėjams“, – pasakojo J. Polujanskas.

Įdomūs faktai apie etanolį

 

  • Iki Antrojo pasaulinio karo etanolis buvo plačiai naudojamas automobiliuose, tačiau po karo jį teko pakeisti pigesniu benzinu. Etanolis „sugrįžo“ po naftos krizės aštuntajame dešimtmetyje, kai jis buvo naudojamas siekiant sumažinti priklausomybę nuo naftos ir paveikti kainų svyravimą.
  • Dabar etanolis gali būti naudojamas ir kaip atskiras kuras, tačiau dažniausiai būna maišomas su benzinu įvairiais lygiais ir parduodamas kaip degalų mišinys. Kuras, kuriame yra etanolio, apima: E10 (iki 10 proc. etanolio), E85 (nuo 65 proc. iki 85 proc. etanolio) ir ED95 (95 proc. etanolio). Nors kuras, kuriame yra didelis procentas etanolio, parduodamas tik keliose šalyse, Europoje į visas benzinines transporto priemones galima pilti iki 5 proc. etanolio ir benzino mišinį, o daugiau kaip 90 proc. transporto priemonių, pagamintų po 2000 m., yra puikiai suderinamos su E10.
  • Europos Komisija ragina ES šalis ambicingiau vykdyti klimato įsipareigojimus ir teigia, kad jei valstybės nesistengs labiau – sunkiai pasieks 2030 metams numatytus atsinaujinančios energijos diegimo tikslus. Etanolio ir benzino mišinių naudojimas laikomas vienu iš būdų aktyviau kovoti su klimato kaita ir aplinkos teršimu. Taip pat, kadangi etanolis išgaunamas iš grūdų, jo naudojimas degalų pramonėje suteikia reikšmingos ekonominės naudos Europos ūkininkams.